Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
nascence,-cy
danh từ
sự ra đời, sự nảy sinhnascence,-cy
['næs(ə)ns,-si]
danh từ
sự ra đời, sự nảy sinhGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.