Chuyển bộ gõ

History Search

Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
naverb
to tole; to bring
noun
custard-apple

[na]
động từ.
to tole; to bring; carry something, heavy
an làm sao được cái bàn nặng này ?
how can I carry this heavy table ?
danh từ.
custard-apple, sugar appleGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.