Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nổi giậnverb
to grow angry

[nổi giận]
to grow angry/cross; to fly into a rage/temper; to get furious
Nổi giận đùng đùng
To be ablaze with anger; to flare up; to fly off the handleGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.