Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nểverb
to respect;to have sonsideration for

[nể]
to have consideration/respect for somebody
Vì nể ai mới làm điều gì
To do something out of respect/consideration for somebody
Rất nể ai
To hold somebody in high esteem/regard; To have a high regard for somebody; To have great respect/esteem for somebodyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.