Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nạo vétverb
to dredge

[nạo vét]
động từ.
dredge; scrape off, scrape/scratch out; dredge
nạo vét lòng sông
dredge the river bedGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.