Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nông vụ


[nông vụ]
(ít dùng) Farming season, agricultural crop.
hard work durung harvest-time(ít dùng) Farming season, agricultural crop


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.