Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nói phách


[nói phách]
xem nói phách
Boast (of), rant, brag (of, about), talk through the nose, swank (coll), try to impress one's hearerBoast, rant


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.