Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nói mò


[nói mò]
Guess.
Bạn chỉ nói mò thôi!
You are just guessing!
speak without knowledgeGuess
Bạn chỉ nói mò thôi! You are just guessing!


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.