Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
náo


[náo]
Raise an uproar, raise a din
Con lợn sổng ra làm náo cả chợ lên
A pig breaking loose raised an uproar in the market.
make noise, be noisy
làm náo cả lên
make a fuss (about)Raise an uproar, raise a din
Con lợn sổng ra làm náo cả chợ lên A pig breaking loose raised an uproar in the market


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.