Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mutton chop
mutton+chop
['mʌtn't∫ɔp]
danh từ
sườn cừu
(số nhiều) (từ lóng) tóc mai kiểu sườn cừu


/'mʌtn'tʃɔp/

danh từ
sườn cừu
(số nhiều) (từ lóng) tóc mai kiểu sườn cừu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "mutton chop"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.