Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
municipalize
municipalize
[mju:'nisipəlaiz]
Cách viết khác:
municipalise
[mju:'nisipəlaiz]
ngoại động từ
đô thị hoá


/mju:'nisipəlaiz/ (municipalise) /mju:'nisipəlaiz/

ngoại động từ
đô thị hoá

Related search result for "municipalize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.