Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mucilage
mucilage
['mju:silidʒ]
danh từ
(sinh vật học) chất nhầy


/'mju:silidʤ/

danh từ
(sinh vật học) chất nhầy

▼ Từ liên quan / Related words
  • Từ đồng nghĩa / Synonyms:
    glue gum

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.