Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
moving staircase
moving+staircase
['mu:viη'steəkeis]
Cách viết khác:
moving stairway
['mu:viη'steəwei]
danh từ
cầu thang tự động


/'mu:viɳ'steəkeis/

danh từ
cầu thang tự động

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "moving staircase"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.