Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
moot
moot
[mu:t]
danh từ
(pháp lý) sự thảo luận, sự tranh luận (của sinh viên luật về một vụ án giả định để thực tập)
(sử học) cuộc hội nghị, cuộc hội họp
tính từ
có thể bàn, có thể tranh luận
a moot point (question)
một điểm (vấn đề) có thể bàn
ngoại động từ
nêu lên để bàn (vấn đề)


/mu:t/

danh từ
(pháp lý) sự thảo luận, sự tranh luận (của sinh viên luật về một vụ án giả định để thực tập)
(sử học) cuộc hội nghị, cuộc hội họp

tính từ
có thể bàn, có thể tranh luận
a moot point (question) một điểm (vấn đề) có thể bàn

ngoại động từ
nêu lên để bàn (vấn đề)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "moot"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.