Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
monims


/'mɔnizm/

danh từ

(triết học) thuyết nhất nguyên


Related search result for "monims"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.