Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
money-grubber
money-grubber
['mʌni,grʌbə]
danh từ
kẻ bo bo giữ tiền
kẻ xoay xở làm giàu


/'mʌni,grʌbə/

danh từ
kẻ bo bo giữ tiền
kẻ xoay xở làm giàu

Related search result for "money-grubber"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.