Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
modernity
modernity
[mɔ'də:niti]
danh từ
tính chất hiện đại
cái hiện đại


/mɔ'də:niti/

danh từ
tính chất hiện đại
cái hiện đại

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "modernity"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.