Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
modernistic
modernistic
[,mɔdə:'nistik]
tính từ
(thuộc) quan điểm (tư tưởng, phương pháp...) hiện đại


/,mɔdə:'nistik/

tính từ
(thuộc) quan điểm (tư tưởng, phương pháp...) hiện đại

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.