Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
misdealer
misdealer
['mis'di:lə]
danh từ
người chia bài sai, người chia lộn bài


/'mis'di:lə/

danh từ
người chia bài sai, người chia lộn bài


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.