Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mis-shapen


/'mis'ʃeipən/

tính từ
méo mó, không ra hình thù gì; xấu xí


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.