Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
military police
military+police
['militəripə'li:s]
danh từ, viết tắt là MP
quân cảnh


/'militəripə'li:s/

danh từ
quân cảnh

Related search result for "military police"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.