Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
might

might
[mait]
thì quá khứ của may
danh từ
sức mạnh
by might
bằng sức mạnh, bằng vũ lực
with all one's might; with might and main
với tất cả sức mạnh, dốc hết sức
might is right
lẽ phải thuộc về kẻ mạnh


/mait/

thời quá khứ của may

danh từ
sức mạnh, lực (thân thể hoặc tinh thần)
by might bằng sức mạnh, bằng vũ lực
with all one's might; with might and main với tất cả sức mạnh, dốc hết sức

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "might"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.