Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
middle-of-the-roader
middle-of-the-roader
['midl'əv'ðə'roudə]
danh từ
người chủ trương ôn hoà (không cực đoan)


/'midləvðə'roudə/

danh từ
người đứng giữa; người ôn hoà, người không cực đoan

Related search result for "middle-of-the-roader"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.