Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
microfilm

microfilm
['maikroufilm]
danh từ
micrôfim; vi phim
ngoại động từ
chụp dưới dạng vi phim


/'maikroufilm/

danh từ
micrôfim


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.