Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mete
mete
[mi:t]
danh từ
giới hạn; điểm giới hạn
ngoại động từ
đo lường
to mete out
đưa ra; ban phát
justice was meted out to the Mafiosi
công lý đã được ban phát đến bọn tội phạm Mafia; công lý đã trừng phạt bọn tội phạm Mafia


/mi:t/

danh từ
giới bạn, biên giới, bờ cõi

ngoại động từ
(văn học); (thơ ca) đo
( out) cho, chia, phân phát, phân phối

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "mete"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.