Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mesmerize
mesmerize
['mezməraiz]
Cách viết khác:
mesmerise
['mezməraiz]
ngoại động từ
thôi miên
(nghĩa bóng) mê hoặc, quyến rũ


/'mezməraiz/

ngoại động từ
thôi miên
(nghĩa bóng) mê hoặc, quyến rũ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "mesmerize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.