Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
merry-go-round

merry-go-round
['merigouraund]
danh từ
vòng quay ngựa gỗ
chỗ ngã tư rẽ một chiều
cuộc vui miệt mài


/'merigou,raund/

danh từ
vòng quay ngựa gỗ
chỗ ngã tư rẽ một chiều
cuộc vui miệt mài
hồi bận bịu tới tấp

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "merry-go-round"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.