Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
measly
measly
['mi:zli]
tính từ
lên sởi (người)
(từ lóng) không ra gì, vô giá trị; vô tích sự; đáng khinh


/'mi:zli/

tính từ
lên sởi (người)
mắc bệnh gạo (lợn)
(từ lóng) không ra gì, vô giá trị; vô tích sự; đáng khinh

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "measly"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.