Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
maternity robe


/mə'tə:niti'roub/

danh từ
áo đàn bà chửa

Related search result for "maternity robe"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.