Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
massage/'mæsɑ:ʤ/

danh từ

sự xoa bóp

ngoại động từ

xoa bóp


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "massage"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.