Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
masher
masher
['mæ∫ə]
danh từ
kẻ hay tán gái
máy nghiền, máy xay


/'mæʃə/

danh từ
người nghiền, người bóp nát
(từ lóng) kẻ gạ gẫm người đàn bà không quen

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "masher"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.