Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
marsh gas
marsh+gas
['mɑ:∫'gæs]
danh từ
như methane


/'mɑ:ʃ'gæs/

danh từ
khí mêtan

Related search result for "marsh gas"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.