Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
marsh fire
marsh+fire
['mɑ:∫'faiə]
danh từ
ma trơi


/'mɑ:ʃ'faiə/

danh từ
ma trơi

Related search result for "marsh fire"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.