Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
marsh fever
marsh+fever
['mɑ:∫'fi:və]
danh từ
bệnh sốt rét, bệnh ngã nước


/'mɑ:ʃ'fi:və/

danh từ
bệnh sốt rét, bệnh ngã nước

Related search result for "marsh fever"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.