Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mars/mɑ:z/

danh từ

thần chiến tranh; (nghĩa bóng) chiến tranh

(thiên văn học) sao Hoả


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "mars"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.