Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mariner
mariner
['mærinə]
danh từ
thuỷ thủ
master mariner
thuyền trưởng tàu buôn


/'mærinə/

danh từ
thuỷ thủ !master mariner
thuyền trưởng tàu buôn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "mariner"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.