Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
marginalia
marginalia
[,mɑ:dʒi'neiljə]
danh từ số nhiều
những ghi chú ngoài lề


/,mɑ:dʤi'neiljə/

danh từ số nhiều
những lời ghi chú ở lề

Related search result for "marginalia"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.