Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
manh tâmverb
to intend to; to mean tọ

[manh tâm]
động từ.
to intend to; to mean to.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.