Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
malodorous
malodorous
[mæl'oudərəs]
tính từ
nặng mùi; hôi hám


/mæ'loudərəs/

tính từ
hôi, nặng mùi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "malodorous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.