Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
malformation
malformation
[,mælfɔ:'mei∫n]
danh từ
tật
cơ thể bị dị tật; cơ thể xấu xí


/'mælfɔ:'meiʃn/

danh từ
tật

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.