Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
malapropos
malapropos
['mæl'æprəpou]
tính từ & phó từ
không thích hợp, không phải lúc, không phải lối, trái mùa
danh từ
việc không đúng lúc, việc không phải lối; lời không đúng lúc, lời không phải lối


/'mæl'æprəpou/

tính từ & phó từ
không thích hợp, không phải lúc, không phải lối, trái mùa

danh từ
việc không đúng lúc, việc không phải lối; lời không đúng lúc, lời không phải lối

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.