Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
make-believe
make-believe
['meikbi'li:v]
danh từ
sự giả vờ, sự giả cách, sự giả bộ
tính từ
giả, không thật


/'meikbi,li:v/

danh từ
sự giả vờ, sự giả cách, sự giả bộ

tính từ
giả, không thật

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "make-believe"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.