Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
make fun of
make+fun+of

[make fun of]
saying && slang
tease, laugh at, poke fun at
Ko is angry because you made fun of him. You teased him.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.