Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
main-deck
main-deck
['mein'dek]
danh từ
sàn tàu


/'meindek/

danh từ
sàn tàu

Related search result for "main-deck"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.