Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
mai


scoop
shovel
spade
 • bàn tay hình cái mai: spade hand
 • cái mai: spade
 • cái mai: big spade
 • ám ảnh giang mai
  syphilophobia
  bệnh tâm thần giang mai
  syphilopsychosis
  bể sâu xắn mai
  spit
  cái mai
  spit
  chứng sợ giang mai
  syphilophobia
  có lỗ châu mai
  castellated
  lỗ châu mai
  balistraria
  lỗ châu mai
  bartizan
  lỗ châu mai
  crenel
  lỗ châu mai
  crenel (le)
  lỗ châu mai
  embrasure
  lỗ châu mai
  loop hole
  mâm cặp hoa mai
  face chuck
  mâm cặp hoa mai
  face plate
  mâm cặp hoa mai
  flange chuck
  mai tháp
  pyramidal roof
  mỉa mai
  sarcasm
  sáp thanh mai
  bayberry wax
  sao mai
  day-star
  thành lỗ châu mai
  merlon
  vành mai mui xe
  roof arch
  vành mai mui xe
  roof carline
  vành mai mui xe
  roof stick  Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

  © Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.