Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
maid-of-honour


/'meidəv'ɔnə/

danh từ
cô phù dâu chính
(như) lady-in-waiting

Related search result for "maid-of-honour"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.