Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
macrocosm
macrocosm
['mækroukɔzm]
danh từ
(the macrocosm) vũ trụ
cấu trúc lớn toàn vẹn, chứa đựng những cấu trúc nhỏ hơn; thế giới vĩ mô


/'mækrəkɔzm/

danh từ
thế giới vĩ mô

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "macrocosm"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.