Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
một chốc


[một chốc]
an instant; a little while
Tôi đi một chốc về ngay
I shall be back in an instant.An instant
Tôi đi một chốc về ngay I shall be back in an instant


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.