Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
một chút


[một chút]
xem một tí
(một chút nữa) xem chút nữaa little; moment; instant; a taste
một chút nữa a little more


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.