Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
mồn một


[mồn một]
clearly, clear, distictly
Rõ mồn một
To hear very distinctly.Rõ mồn một
To hear very distinctly


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.